Dutch Anti-Theft Protection Offer

Dutch Anti-Theft Protection Offer

Anti-theft Protection Offer
Anti-theft Protection Offer

WAT IS DE AANBIEDING VOOR BESCHERMING-TEGEN-DIEFSTAL

DIE BEKENDSTAAT ALS ATPO

Kryptonite staat achter zijn producten door een aanbieding tegen diefstal op bepaalde sloten te bieden. De aanbieding voor bescherming-tegen-diefstal, die in 1978 door Kryptonite in het leven is geroepen, is een programma dat geregistreerde klanten een vastgesteld geldbedrag vergoed in het geval dat hun fiets/motor wordt gestolen als gevolg van het met geweld openbreken van het slot. De dekking van ATPO is geen fietsverzekering en er is geen verband met een verzekeringsmaatschappij. Dit aanbod wordt gedaan door Kryptonite.

HOE WERKT ATPO?

Als uw fiets of gemotoriseerde voertuig wordt gestolen door het opzettelijk of onbedoeld met geweld openbreken van het Kryptonite slot, zullen wij u het laagste bedrag van een van de onderstaande betalen, tot een maximum bedrag dat gebaseerd is op het type slot dat in de claim vermeld staat:

 

[1] de basiskosten van uw fiets of motor exclusief belasting en accessoires;

of

[2] eventueel eigen risico

(Let op: Kryptonite heeft bewijs van betaling van de verzekering nodig voordat uw eigen risico onder dit aanbod wordt uitbetaald). 

Om het bedrag dat gedekt is onder de ATPO te vinden, kijkt u op de sticker aan de voorkant van de verpakking van uw Kryptonite-slot of bekijkt u de productpagina op onze website.

Vergeet niet dat dit een OPTIONEEL aanbod is en dat u MOET registreren om deel te nemen aan dit programma.

HOE WEET IK OF IK IN AANMERKING KOM VOOR REGISTRATIE VOOR ATPO?

De ATPO is beschikbaar voor klanten die bepaalde u-sloten en kettingen kopen (op de verpakking en op de website staat ATPO vermeld) in de volgende landen:

Austria

Belgium

Bulgari

Canada

Croatia

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

 

Om in aanmerking te komen moet een klant zich online registreren op de website van Kryptonite (kryptonitelock.com) binnen 30 dagen na aankoop van het slot.

WAT U MOET REGISTREREN:

De volgende informatie is vereist voor registratie:

 1. Contactgegevens
 2. Informatie over het slot inclusief een kopie van het gespecificeerde aankoopbewijs
 3. Sleutelnummer van uw slot
 4. Informatie over het voertuig waaronder het soort voertuig (fiets/gemotoriseerd), basisprijs, het serienummer
 5. Een gespecificeerde aankoopbevestiging
 6. Een foto van uw fiets of gemotoriseerde voertuig

UW DEKKING - FIETS:

UW DEKKING - GEMOTORISEERD:

KOSTEN VOOR REGISTRATIE:

EEN CLAIM INDIENEN

VEREISTEN IN GEVAL VAN DIEFSTAL:

 1. Meld de diefstal binnen 72 uur bij de politie.
 2. Meld de diefstal direct bij uw verzekeringsmaatschappij, indien gedekt door de verzekering.
 3. Breng Kryptonite binnen zeven (7) dagen op de hoogte van de diefstal: dien een formulier in via onze website

of bell ons: UNITED STATES / CANADA: 800-SAY-LOCK | EUROPE: +001781-828-6655

HERINNERING:

Kabels en accessoires vallen NIET onder ATPO. Als u een u-slot/kabel combinatiepakket hebt gekocht, valt het u-slot onder de dekking maar de kabel is slechts een secundair afschrikmiddel zoals vermeld op de verpakking, en DIENT NIET gebruikt te worden als uw primaire slot

VERGEET NIET DAT U GEREGISTREERD MOET ZIJN VOOR ATPO OM EEN CLAIM IN TE DIENEN

Om een claim in te dienen, heeft u de volgende informatie nodig:

 1. Contactgegevens, inclusief uw e-mailadres.
 2. Bevestigingsnummer van de registratie (te vinden in uw registratie bevestigingsmail).
 3. Een kopie van het officiële politieverslag.
 4. Beschrijving van de manier van afsluiten - geef informatie over hoe het slot heeft gefaald (wij adviseren altijd om het slot te bevestigen aan een vast object).
 5. Foto van het kapotte slot*
 6. Foto van een oorspronkelijke sleutel.
 7. Bewijs van eigen risico van verzekeringsmaatschappij, indien gedekt door een verzekering.

*Kryptonite behoudt zich het recht voor om het daadwerkelijke slot op te vragen