Anti-Theft Protection Offer

Anti-Theft Protection Offer

Anti-theft Protection Offer
Anti-theft Protection Offer

Co je ATPO? (ANTI-THEFT PROTECTION OFFER)

 

Kryptonite plně stojí za svými produkty. Jako záruku kvality poskytuje u konkrétních zámků kompenzaci v případě krádeže, tzv. ATPO. Tato služba byla vytvořena společností Kryptonite v roce 1978. Umožňuje zákazníkovi získat odškodnění v případě odcizení kola otevřením nebo zlomením zámku silou. ATPO není náhradou za pojištění kola u pojišťovny. Nabídku spravuje firma Kryptonite.

Jak ATPO funguje?

Je-li vaše jízdní kolo ukradeno úmyslným či násilným otevřením/zlomením zámku Kryptonite, zaplatí Kryptonite nižší částku z následujících dvou možností:

[1] Základní náklady na vaše jízdní kolo bez daně a příslušenství;

nebo

[2] rozdíl mezi hodnotou kola (viz [1]) a částkou vyplacenou pojišťovnou, bylo-li kolo pojištěno.

 (Pozn.: Kryptonite vyžaduje doklad o platbě od pojišťovny před placením své spoluúčasti v rámci této nabídky).

K ověření pokrytí ATPO vyhledejte nálepku na přední straně balení zámku Kryptonite nebo zkontrolujte na oficiálních webových stránkách Kryptonite.

JSEM OPRÁVNĚN REGISTROVAT SE DO ATPO?

ATPO platí pro zákazníky, kteří si zakoupí vybrané U-zámky a řetězy Kryptonite v těchto zemích:

Austria

Belgium

Bulgari

Canada

Croatia

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States

 

Pamatujte, že k účasti v programu se MUSÍTE zaregistrovat on-line na webových stránkách Kryptonite (http://www.kryptonitelock.com) do 30 dnů od zakoupení zámku.

CO JE POTŘEBA K REGISTRACI:

 1. Kontaktní údaje
 2. Informace o zakoupeném zámku, včetně kopie dokladu o koupi
 3. Číslo klíče od zakoupeného zámku
 4. Informace ke kolu, včetně výrobního čísla a pořizovací ceny
 5. Kopie dokladu o koupi kola
 6. Obrázek jízdního kola

 

ATPO ZAJIŠŤUJE KRYTÍ - JÍZDNÍ KOLO:

ATPO ZAJIŠŤUJE KRYTÍ - MOTO-SPORTY:

NÁKLADY NA REGISTRACI:

Zpracování Reklamace

NUTNÝ POSTUP v případě krádeže:

 1. Ohlásit krádež Policii ČR do 72 hodin od krádeže.
 2. Neprodleně ohlásit krádež u své pojišťovny, pokud je kolo pojištěno.
 3. Oznámit krádež firmě Kryptonite do sedmi dnů od krádeže + doložit poškozený zámek a  potvrzení od policie prostřednictvím internetových stránek Kryptonite nebo volat linku EUROPE: +001781-828-6655

 

Upozornění:

Lanka a příslušenství nejsou zahrnuty v programu ATPO. Pokud jste zakoupili kombinovanou sadu U-zámku s lankem, U-zámek je krytý, ale lanko je pouze sekundární prostředek, jak je uvedeno na obalu, a NEMŮŽE se používat jako primární zámek.

Pamatujte si, že pro podání žádosti o proplacení musíte být zaregistrovaní u Kryptonite ATPO .

Abyste mohli podat reklamaci, budete potřebovat následující informace:

 1. Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy
 2. Potvrzovací číslo registrace (najdete v potvrzovacím emailu)
 3. Kopii oficiální policejní zprávy
 4. Popis zámku – informujte o tom, jak zámek selhal
 5. Obrázek poškozeného zámku*.
 6. Obrázek originálního klíče
 7. Potvrzení o spoluúčasti od pojišťovny, pokud je kolo pojištěno


*Kryptonite si vyhrazuje právo požádat o aktuální zámek.